previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมสุขภาพจิต: นักกายภาพบำบัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป (ถึง 29 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสุขภาพจิต: นักกายภาพบำบัด,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป (ถึง 29 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางกายภาพบำบัด และมีใบประกอบโรคศิลปะ
——————
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, บัญชีและการตลาด, วิจัย, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่สาถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.ประสบการในการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
—————-
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ได้รับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, บัญชีและการตลาด, วิจัย, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, จิตวิทยา, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่สาถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมสุขภาพจิต:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •