previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -7 ก.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -7 ก.ค. 2560

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ก.ค. -7 ก.ค. 2560

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมาย หรือ ระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม การปลีกเลี่ยงภาษี ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ

2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสรี อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.038278700-1 ในวันและเวลาราชการ โดยดผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสรรพสามิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |