previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -24 มี.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -24 มี.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มี.ค. -24 มี.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านจุลชีววิทยา)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมีอุตสาหกรรม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมีอุตสาหกรรม
ทางเคมีเทคนิค


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมเครื่องกล)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมการผลิต หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |