previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -21 ก.พ. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -21 ก.พ. 2560 |

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -21 ก.พ. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาชาวิชาศิลปประยุกต์
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาด้านการออกแบบ การทำต้นแบบ และเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก
๒. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกและบรรจุภัณฑ์ ให้มีการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค
๓. ปฏิบัติงาน กิจกรรมวิจัย และงานโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๔. ให้คำแนะนำทางวิชาการ หรือการเป็นวิทยากรถ่ายทอดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |