previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 |

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 |

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนของสำนักในด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารอาคารสถานที่ และด้านสัญญาต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรอง เรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. ติดต่อประสานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
๕. ค้นห้าข้อมูล ประมวลผล พิจารณาให้ข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
๖. จัดทำเอกสาร ร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน และต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |