previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -28 เม.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -28 เม.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -28 เม.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ทางการเกษตร
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทางการเกษตรและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชสินค้าเกษตร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒. ทดสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ ในงานด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |