. . .

กรมวิชาการเกษตร: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 18 ม.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 18 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     7370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือ โต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทานและคัดเวียนหนังสือเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือง านที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความละเอียดรอบคอบ 3. ความถูกต้องของงาน 4. ความซื่อสัตย์ 5. มนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 18 ม.ค.)

เรื่องล่าสุด