. . .

กรมวิชาการเกษตร: บรรณารักษ์ (ถึง 29 เม.ย.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และ ทางห้องสมุดโรงเรียน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่บริหารห้องสมุด เช่น ให้เลขหมู่หนังสือ ทำดรรชนี, ทำบรรณานุกรม,
ทำสารสังเขป, จัดทำและรักษาสมุด ทะเบียนประวัติต่างๆของห้องสมุด
การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ และเก็บรักษา ซ่อมแซมสมุด
เพื่อให้การจัดการห้องสมุดเป็นไปตามระบบสากล การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
และ ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ด้านบรรณารักษ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 2. มีความสามารถติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การสืบเสาะหาข้อมูล 2. ความเข้าใจงาน 3. ความคิดริเริ่ม 4. ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: บรรณารักษ์ (ถึง 29 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด