previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมวิชาการเกษตร: นิติกร (ถึง 7 ก.พ.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. การดำเนินการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการกล่าวโทษและร้องทุกข์
2. การดำเนินการด้านกฎหมายวินัย และจริยธรรม
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ในวิชากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ 4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความละเอียดรอบคอบ 3. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี ทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. การดำเนินการด้านกฎหมาย วินัย และจริยธรรม
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการกล่าวโทษ ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ในวิชากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๓. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ๔. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
๑. ความรับผิดชอบ ๒. ความละเอียดรอบคอบ ๓. การคิดวิเคราะห์ ๔. ความซื่อสัตย์
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *