. . .

กรมวิชาการเกษตร: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ถึง 26 เม.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ถึง 26 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการออกแบบ ทางนิเทศศิลป์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลป์ และความรู้ทั่วไปทางนิเทศศิลป์
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (ถึง 26 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด