. . .

กรมวิชาการเกษตร: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 7 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 7 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ
2. เป็นผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมวิชาการเกษตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมวิชาการเกษตร: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 7 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด