previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมราชทัณฑ์: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ถึง 31 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมราชทัณฑ์: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ถึง 31 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน :     7010- 7440,7670 – 8140 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมี การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว และในช่วงต้นของการปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อีกหน้าที่หนึ่ง
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมราชทัณฑ์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •