previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 45 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 45 อัตรา

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.ค. -10 ส.ค. 2560 รวม 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
3.ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) **ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา**
เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เพิ่มเติมในเอกสารแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : เพิ่มเติมในเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : เพิ่มเติมในเอกสารแนบ

เงื่อนไข : เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,560
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |