. . .

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นิติกร

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นิติกร
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นิติกร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ด้วยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 1 อัตรา
 5. นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 7. นิติกร จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นิติกร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,สุโขทัย,สมุทรสงคราม,สมุทรปราการ,เพชรบุรี,แพร่,พิษณุโลก,ประจวบฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ม.ค. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 พ.ค. -7 มิ.ย. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พังงา,เลย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 8/2555
 

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักพัฒนาสังคม
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ , ทางรัฐประศาสนศาสตร์ , ทางการจัดการงานสาธารณะ
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
– ทางจิตวิทยาคลินิก , ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน
และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และการจัดทำระบบ มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๒) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น รวมทั้งติดตามสถานการณ์และ เฝ้าระวังทางสังคม เพื่อการวางแผนการป้องกัน แก้ไข ปัญหาและพัฒนางานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด
(๔) รวบรวม จัดเก็บข้อมูลสถิติ และจัดทำเอกสารวิชาการ สื่อเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๕) ติดตาม รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๒) ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง ตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้
๑) ความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แนวทางการพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคมสู่สวัสดิการถ้วนหน้า
๒) ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการคุ้มครองและจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๓) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การวางแผน และการประสานการทำงานร่วมกับภายในและภายนอกทีมงาน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการ อื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานบริการ,
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     กลุ่มงานบริการ,กลุ่มงานเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ม.3,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,ม.6

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นิติกร

เรื่องล่าสุด