. . .

กรมปศุสัตว์: เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ถึง 25 ก.พ.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมปศุสัตว์: เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ถึง 25 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมปศุสัตว์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมปศุสัตว์: เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ถึง 25 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด