previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมปศุสัตว์: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ถึง 25 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมปศุสัตว์: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ถึง 25 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งททางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข

—————————————————–

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอบ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ทักษะ/สมรรถนะ :     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมปศุสัตว์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •