. . .

กรมธนารักษ์: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 6 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมธนารักษ์: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 6 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาบัญชี

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้่รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบัญชี

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมธนารักษ์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมธนารักษ์: นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ถึง 6 ม.ค.)

เรื่องล่าสุด