. . .

กรมธนารักษ์: นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างทั่วไป,พนักงานเหรียญกษาปณ์,พนักงานบริการ,ช่างฝีมือ (ถึง 6 ม.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมธนารักษ์: นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างทั่วไป,พนักงานเหรียญกษาปณ์,พนักงานบริการ,ช่างฝีมือ (ถึง 6 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมธนารักษ์:คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด

ชื่อตำแหน่ง :     ช่างทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     8,950 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 ชื่อตำแหน่ง :     ช่างฝีมือ
อัตราเงินเดือน :     7,370 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างฝีมือ หรือสาขาวิชาช่างโลหะ

ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน :     7,370 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานเหรียญกษาปณ์
อัตราเงินเดือน :     6410 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ไม่ต่ำกว่า ม.3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมธนารักษ์: นักวิชาการพัสดุ,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างทั่วไป,พนักงานเหรียญกษาปณ์,พนักงานบริการ,ช่างฝีมือ (ถึง 6 ม.ค.)

เรื่องล่าสุด