previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.พ. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.พ. 2560

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.พ. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เคมี ภูมิศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปี
– มีบุคลิกภาพ ความประพฤติเหมาะสม สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้

– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หากมีความจำเป็น
– สามารถออกปฏิบัติงานราชการต่างจังหวัดได้
– ไม่เป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
– หากมีประสบการณ์ด้านการสำรวจภูมิศาสตร์ หรือการฟื้นฟูการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครบัดนี้-14 ก.พ.60 สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ชั้น 5 กรมควบคุมมลพิษ หรือส่งอีเมล์มาที่ kc.pcd@hotmail.com พร้อมด้วยรูปถ่าย และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งได้แก่
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– transcript
– เอกสารการผ่านงาน
– ประวัติโดยย่อ

หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม คุณดลยา 0-2298-2163 หรืออีเมล์ kc.pcd@hotmail.com

ตำแหน่ง: งานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง