previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ม.ค. -20 ม.ค. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ม.ค. -20 ม.ค. 2560 |

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ม.ค. -20 ม.ค. 2560 |

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมันธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า5ปี


ชื่อตำแหน่ง : นักทัศนมาตร (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 20540 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีตำแหน่ง: นักทัศนมาตร,พนักงานช่วยการพยาบาล,ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-20,540
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ธ.ค. -28 ธ.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักจิตวิทยา,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ฯลฯ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

__________________________
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานกู้ชีพ พนักงานประจำตึก พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ และพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถีฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่งลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕6
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ 154/๒๕๕6 ลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕6
เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
(๑) กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง 10 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
(2) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
(3) กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑5,960 บาท
…//(4.)กลุ่มงาน..
– 2 –
(4) กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง เภสัชกร
อัตราว่าง 11 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑6,920 บาท( 5 ปี )
เดือนละ ๑9,680 บาท( 6 ปี )
(5) กลุ่มงานลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,960 บาท
(6) กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 14,200 บาท
(7) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท
(8) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑0,200 บาท
(9) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
อัตราว่าง 4 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
(10) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
(11) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 12,240 บาท
(12) กลุ่มงานลักษณะงาน เทคนิค
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท
…//(13.)กลุ่มงาน..
– 3 –
(13) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
(14) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
(15) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(16) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(17) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(18) กลุ่มงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
อัตราว่าง 8 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(19) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราว่าง 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(20) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
อัตราว่าง 19 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
(21) กลุ่มงานลักษณะงาน บริการ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล
อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
…//ลักษณะงาน..
– 4 –
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ( เอกสารหมายเลข ๑ )
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕56
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายทรัพยากรบุคคล
ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด
๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา(Transcript) และปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ แนบพร้อมใบสมัคร
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
…//3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร..

– 6 –
– เอกสารหมายเลข ๑ –
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัย
ของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษา
โรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัย
ปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ศึกษา
วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล จัด
สถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียมและ
ส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัย
และบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 7 –
2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ
วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำง
ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและ
ติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ
การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิค
การแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 8 –
3. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ปุวยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์
โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ปุวยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม
ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ปุวย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ปุวยตาม
ปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิด
รังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การปูองกันอันตรายจากรังสีด้วย
วิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงาน
การปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 9 –
4. ตำแหน่ง เภสัชกร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์
ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 10 –
5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในสาขาที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
และวิทยาศาสตร์ลักษณะงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนและบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผล ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมใช้และถูกใช้งานอย่างคุ้มค่า
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ พิสูจน์ ยืนยัน การทำงานของเครื่องมือแพทย์ในสาขา
ต่างๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในหอผู้ป่วยและหอผู้ป่วยหนักเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานใน ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในงานวิสัญญีวิทยาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในห้องผ่าตัดเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานรังสี
รักษาและรังสีวินิจฉัยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องคลอดรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และ
เครื่องมือที่นำไปใช้รักษาอื่นๆ
 ปฏิบัติงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบและตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ เพื่อควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภัยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ปฏิบัติงานทดสอบ ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ในศูนย์สำรองเช่นเครื่องช่วยหายใจ และแนะนำแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานแก่ผู้ใช้
 พัฒนาระบบงานซ่อมระบบบำรุงรักษาและสอบเทียบและระบบสำรองเครื่องมืออุปกรณ์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ประเมิน คัดเลือก จัดทำคุณสมบัติเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ เช่นการพัฒนา ออกแบบและสร้างเครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 ร่วมวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทาง
สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
 ให้บริการทางวิชาการ เช่น จัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการ
เรียนรู้และความเข้าใจในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องและปลอดภัย
 พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์
 พัฒนาคุณภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพ
สถานยาบาล และตรวจสอบควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเวลา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
– 11 –
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 12 –
6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลการวางแผนทรัพยากรบุคคลการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งการสรรหาการ
บรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
– ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
-ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– หลักการบริหารงานบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 13 –
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำ
รายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำ
หนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงิน
และบัญชี
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 14 –
8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์
ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ
การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Word, Excel)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)
2. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 15 –
9. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ช่างไฟฟูา ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแล
บำรุงรักษา ตรวจ ซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ.ช่วยคำนวณราคารายการ
และประมาณราคา ใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟูา เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทำสถิติ บันทึกประวัติการใช้และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟูา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเครื่องมือวัด
2. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 16 –
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรทำยาฉีด
ยาเม็ด และยาน้ำ การช่วยจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทำบัญชี เวชภัณฑ์ แยกประเภทต่างๆ ช่วยเก็บและรักษา
เวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
3.ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 17 –
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเวชสถิติ ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานให้บริการงานเวชระเบียนการจำแนก
ประเภทผู้ปุวยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่าง.ๆ.ให้รหัสทางการแพทย์
และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 18 –
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ
การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Microsoft Office : Word, Excel)
(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)
๔. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 19 –
13. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผู้ปุวย ทาง
ร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมปูองกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 20 –
14. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการช่วยเหลือทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ
การรักษาทางด้านทันตกรรม ให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 21 –
15. ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ทำการกู้ชีพผู้ปุวยในภาวะวิกฤต ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพของผู้ปุวย โดยการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายและปฐมพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และขั้นภาวะวิกฤต รวมทั้งรับ-ส่งวิทยุสื่อสารภายในเครือข่ายประจำศูนย์เขต และขับรถยนต์นำส่งผู้ปุวยเพื่อเข้ารับ
การรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านหลักสูตร
การอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน(EMT-B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง
(EMT-I 2 ปี)
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
4. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
– 22 –
16. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่างหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
– 23 –
17. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือเภสัชกรในขั้นตอนการทำ
ยาหรือผลิตยา โดยร่วมกับทีมงานวางแผน กำหนดปริมาณยาที่จะผลิตและการแบ่งบรรจุยาไว้ล่วงหน้า จัดทำบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ จัดยาตามใบสั่งยาและพิมพ์สลากยาด้วยระบบสารสนเทศ รวมทั้งเตรียมยาและจ่าย
ยาในคลินิกโรคเรื้อรังและอื่นๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ(ม.6)
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 24 –
18. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อกำหนดรายการอาหาร
และปรุงอาหารให้กับผู้ปุวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ปุวยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัด
เลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 25 –
19. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ปูองกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– 26 –
20. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก
หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ
ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖0
– 27 –
21. ตำแหน่ง พนักงานเปล
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล
บำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
หมายเหตุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินและผ่านการประเมินในทุกด้าน โดยได้
คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 7,590-19,680
อัตราว่าง: 103
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |พยาบาลวิชาชีพ,นักทัศนมาตร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทัศนมาตร(รพ.เลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 20540 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-20,540
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักสังคมสงเคราะห์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -12 ม.ค. 2560 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักโภชนาการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : โภชนาการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง กาสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

1.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

1.5 ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา

2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

2.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง

2.5 ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังประกาศดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิงค์ด้านล่าง

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉาพะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

4.3 เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.3.1 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

4.3.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

4.3.3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สำหรับตำแหน่งโภชนาการปฏิบัติงาน

5. การรับสมัครสอบ

5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนตามประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

6. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ อ่านรายละเอียดได้ในประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

7. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียเบกี่ยวกับการสอบ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/hrm หรือ http://job.dms.mopth.go.th

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้

8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรมการแพทย์กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน อ่านรายละเอียดได้ในประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

10. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

กรมการแพทย์จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรยงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นัอนยกเลิก

12. การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

13. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ กรมการแพทย์ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรมการแพทย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียกวันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมการแพทย์ทราบด้วย

 ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 52
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ธ.ค. -12 ม.ค. 2560 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักโภชนาการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : โภชนาการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง กาสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

1.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

1.5 ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

2.1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา

2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

2.3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง

2.5 ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังประกาศดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิงค์ด้านล่าง

4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉาพะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

4.3 เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.3.1 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท สำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

4.3.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

4.3.3 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สำหรับตำแหน่งโภชนาการปฏิบัติงาน

5. การรับสมัครสอบ

5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนตามประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

6. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ อ่านรายละเอียดได้ในประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

7. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียเบกี่ยวกับการสอบ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/hrm หรือ http://job.dms.mopth.go.th

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้

8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรมการแพทย์กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน อ่านรายละเอียดได้ในประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

10. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

กรมการแพทย์จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรยงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นัอนยกเลิก

12. การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

13. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ กรมการแพทย์ไม่รับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรมการแพทย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียกวันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมการแพทย์ทราบด้วย

 ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 52
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการสถิติ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2559 |นักทรัพยากรบุคคล(สถาบันโรคผิวหนัง)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล(สถาบันโรคผิวหนัง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -2 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |นายแพทย์ปฏิบัติการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.เลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
อัตราเงินเดือน : 21610-23780 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.อุบลราชธานี)
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.ประสาทเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี)
อัตราเงินเดือน : 1 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,020-23,100
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กทม.,อุดรธานี,เชียงใหม่,ปทุมธานี,ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 19 ก.ย. -21 ก.ย. 2559 |ผู้ประสานงานโครงการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -2 ก.ย. 2559 |นักวิชาการสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -29 ส.ค. 2559 |พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -16 ก.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ส.ค. -26 ส.ค. 2559 |เภสัชกร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกรจำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,920-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ส.ค. -9 ส.ค. 2559 |รวม 72 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน(โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันพยาธิวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 21610-23780 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา)
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันโรคผิวหนัง)
อัตราเงินเดือน : 18020-19830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ(โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สถาบันประสาทวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลเลิดสิน)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ(โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ(สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(สถาบันโรคทรวงอก)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ(สถาบันประสาท)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมห่ราชินี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน(สถาบันประสาทวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

ตำแหน่ง: รวม 72 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 9,400-23,100
อัตราว่าง: 104
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -2 ส.ค. 2559 |พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -29 ก.ค. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทัศนมาตร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-20,540
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -22 ก.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -22 ก.ค. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 พ.ค. -3 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960-
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |นักทัศนมาตร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 20,540-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัย

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ค. -26 พ.ค. 2559 |พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 พ.ค. -19 พ.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเทศสัมพันธ์,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเทศสัมพันธ์,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,430-19,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -13 พ.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ehenbook.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 เม.ย. -16 พ.ค. 2559 |58 อัตรา 15 ตำแหน่ง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 58 อัตรา 15 ตำแหน่ง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960-7,590
อัตราว่าง: 58
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -26 เม.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -20 เม.ย. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 เม.ย. -18 เม.ย. 2559 |เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ช่างทันตกรรม

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ช่างทันตกรรม
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 8,300-13,300
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -8 เม.ย. 2559 |นักสังคมสงเคราะห์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -28 มี.ค. 2559 |60 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 60 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 10,870-23,780
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -25 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานประจำห้องยา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย (รพ.สงฆ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (รพ.สงฆ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องยา (รพ.สงฆ์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานประจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นักทรัพยากรบุคคล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นักวิเทศสัมพันธ์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มี.ค. -7 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา: เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.พ. -11 มี.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป,นักการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยการพยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักการเงินและบัญชี,พนักงานช่วยการพยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.พ. -4 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัย

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มี.ค. -10 มี.ค. 2559 |นักทัศนมาตร,ผู้ช่วยนักวิจัย

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักทัศนมาตร,ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-20,540
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มี.ค. -10 มี.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -2 มี.ค. 2559 |นักทัศนมาตร,พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักทัศนมาตร,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,430-20,540
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.พ. -4 มี.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.พ. -10 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทัศนมาตร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทัศนมาตร (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 22,750 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 11,280-22,750
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |นักรังสีการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -26 ก.พ. 2559 |พนักงานช่วยการพยาบาล,นักวิทัศนมาตร

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทัศนมาตร(สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 19,500 – 20,540 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธนมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล,นักวิทัศนมาตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,430-20,540
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -18 ก.พ. 2559 |ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ช่างทันตกรรม,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ช่างทันตกรรม,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 8,300-15,960
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.พ. -15 ก.พ. 2559 |เจ้าพนักงานเวชสถิติ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |พนักงานช่วยการพยาบาล

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -5 ก.พ. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการพัสดุ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 5 ม.ค. -19 ม.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ม.ค. -29 ม.ค. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ม.ค. -5 ก.พ. 2559 |นักวิเทศสัมพันธ์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ม.ค. -15 ก.พ. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันประสาทวิทยา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ธ.ค. -08 ม.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ธ.ค. -08 ม.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ธ.ค. 2558 |นักวิชาการสาธารณสุข

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 ธ.ค. 2558 |นักวิชาการสถิติ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการทางสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
2.ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล ( 100 คะแนน )
(สอบสัมภาษณ์)
 

ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ธ.ค. 2558 |พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 7,590-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ธ.ค. -15 ม.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ


 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 8300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 8,300-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 -30 ธ.ค. 2558  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน 10,200.- บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 10,200.- บาท
วันที่เปิดรับสมัคร 8 – 30 ธันวาคม 2558
 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 10,200-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iop.or.th หรือโทร 02-3548208-15 ต่อ 223 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  หลายตำแหน่ง

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ


 ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเปล
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องยา
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 7,590-19,680
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: รพ.เลิดสิน
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  หลายตำแหน่ง

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ


 ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 16,920-19,680 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัด
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส)
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานเปล
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานห้องยา
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำตึก
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรตอนปลายสายสามัญ


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปริญญาตรี  เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 7,590-19,680
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: รพ.เลิดสิน
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -09 ธ.ค. 2558  นักวิเทศสัมพันธ์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ


 

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -27 พ.ย. 2558  นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ


 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ

กรมการแพทย์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ –  พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักกายภาพบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักกายภาพบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กรมการแพทย์

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -30 ก.ย. 2558  นิติกร

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -21 ก.ย. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยการพยาบาล

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยการพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ส.ค. -14 ก.ย. 2558  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -31 ส.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 -27 ส.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -07 ส.ค. 2558  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -29 ก.ค. 2558  พนักงานช่วยการพยาบาล,ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล,ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -24 ก.ค. 2558  นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: รพ.ราชวิถี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 -21 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 -21 ก.ค. 2558  นายแพทย์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 21,610
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558  ผู้ช่วยนักวิจัย

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -17 ส.ค. 2558  นักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -1 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 02 ก.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัคร |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 -26 มิ.ย. 2558  นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบ กรมการแพทย์ ที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศรับสมัคร | |

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -30 มิ.ย. 2558  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 -24 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: โรงพยาบาลเลิดสิน
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -30 ก.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ 4 มิ.ย. -4 ส.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์)

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักยุทศาสตร์การแพทย์)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -26 มิ.ย. 2558  นักเทคนิคการแพทย์ (สถาบันโรคผิวหนัง)

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ (สถาบันโรคผิวหนัง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

“กรมการแพทย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/31517/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 10 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กรมการแพทย์ งานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัคร สอบ กรมการแพทย์ 2558 สอบ กรมการแพทย์ 58 กรมการแพทย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *