. . .

กรมการแพทย์: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 7 เม.ย.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการแพทย์: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 7 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสถิติ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการแพทย์: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 7 เม.ย.)

เรื่องล่าสุด