previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

กรมการแพทย์: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,น

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการแพทย์: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,น
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dms.moph.go.th/hrm/2010/index.php
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554
 

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •