กรมการแพทย์: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,น

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website กรมการแพทย์:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram