previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

“กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้หากผู้ใดใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าวุฒิที่สมัครสอบ ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรของวุฒิที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มาด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมการค้าภายใน ข้อ 2.
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเนื้อหาความรู้ด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการค้าภายใน :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการค้าภายใน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |