กฟภ. เปิดรับสมัครสอบ 11-17 ส.ค. 57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก

เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดขอตำแหน่ง จำนวนและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ท่านใดสนใจเตรียมพร้อม รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://job.pea.co.th

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram