previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

กปร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > กปร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

“กปร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กปร. เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา แต่ต้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
4) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร.นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเต็มเวลาทำการของราชการทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ เพื่อนำเสนอความเห็นในเบื้องต้น การสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและ
การประมวลข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ช่วยเหลือภารกิจในการตามเสด็จพระราชดำเนิน การประสานงานเพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การติดตามและประเมินผลโครงการ การศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ อาจจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร
โดยต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันด้วย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : สำนักงาน กปร. จะทำการประเมินโดยการสอบข้อเขียนก่อน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มที่กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคลโดยจะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และประเมินบุคคล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มเช่นกันจึงจะถือว่าผ่านการเลือกสรร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กปร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |