previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

“กทม.ผลสอบข้อเขียน3/2559

กทม. ประกาศผลสอบข้อเขียนแล้ว!!

กทม.ได้ประกาศผลสอบข้อเขียนตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการแล้ว

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 14,639 คน สอบผ่านเพียง 330 คน

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 9,573 คน สอบผ่านเพียง 753 คน

ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียนทุกตำแหน่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องยื่นหลักฐานเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด และผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

ตำแหน่ง: ผลสอบข้อเขียน3/2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กทม. :ตนเอง