Author Archives: สอบภาค ก. ก.พ.

งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -2 ก.ย. 2558  พนักงานคุมประพฤติ

“กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -2 ก.ย. 2558  พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: นครนายกการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -2 ก.ย. 2558  พนักงานคุมประพฤติ

“กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -2 ก.ย. 2558  พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ตำแหน่ง: พนักงานคุมประพฤติระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -28 ส.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -28 ส.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการข้าว ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: 11,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้อ ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 31 ส.ค. -4 ก.ย. 2558  พนักงานสรรพากร

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 31 ส.ค. -4 ก.ย. 2558  พนักงานสรรพากร กรมสรรพากร ตำแหน่ง: พนักงานสรรพากรระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: 11,400อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: นครพนมการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก. ...
Continue Reading »

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -7 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -7 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง กรมสรรพากร ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้างระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: สุรรณบุรีการสอบภาคความรู้คว ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ———— ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  นักวิชาการคลัง

“กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง ตำแหน่ง: นักวิชาการคลังระดับการศึกษา: ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -9 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -9 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบั ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -9 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ

“กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -9 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบั ...
Continue Reading »

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

“การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ช่างโยธา ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) ตำแ ...
Continue Reading »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our FeedVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube