Author Archives: สอบภาค ก. ก.พ.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -14 ก.ค. 2558  พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -14 ก.ค. 2558  พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  อัตราเง ...
Continue Reading »

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ก.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -10 ก.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000อั ...
Continue Reading »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -1 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์

“กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -1 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000อัตราว่าง: 2ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ควา ...
Continue Reading »

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -17 ก.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -17 ก.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 19,500อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ ...
Continue Reading »

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -3 ก.ค. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -3 ก.ค. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000อัตร ...
Continue Reading »

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -7 ก.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -7 ก.ค. 2558  นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชากา ...
Continue Reading »

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -19 ก.ค. 2558  ผู้จัดการ

“ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -19 ก.ค. 2558  ผู้จัดการ ตำแหน่ง: ผู้จัดการระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 25,310อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** วิ ...
Continue Reading »

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558  พนักงานแปลภาษา,

“กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558  พนักงานแปลภาษา, ตำแหน่ง: พนักงานแปลภาษา,ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก ...
Continue Reading »

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 ก.ค. 2558  นักกายภาพบำบัด

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -14 ก.ค. 2558  นักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 19,500อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ...
Continue Reading »

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -7 ก.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: กทม.การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก ...
Continue Reading »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our FeedVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube