Author Archives: สอบภาค ก. ก.พ.

งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ธ.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ธ.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 19,500-อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ธ.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -18 ธ.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 19,500-อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -4 ธ.ค. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบ 26 พ.ย. -08 ธ.ค. 2558  13 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา

“สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบ 26 พ.ย. -08 ธ.ค. 2558  13 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: 13 ตำแหน่ง รวม 20 อัตราระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000อัตราว่าง: 20ปฏิบัติงาน ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 พ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

“สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -30 พ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: –อัตราว่าง: ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  พนักงานประจำสำนักงาน (สำหรับผู้พิการ)

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  พนักงานประจำสำนักงาน (สำหรับผู้พิการ) กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรื ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  พนักงานประจำสำนักงาน (สำหรับผู้พิการ)

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ย. -04 ธ.ค. 2558  พนักงานประจำสำนักงาน (สำหรับผู้พิการ) กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรื ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -27 พ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -27 พ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่า ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ธ.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ธ.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: 13,800-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
Continue Reading »
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ธ.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ธ.ค. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ   ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: 13,800-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ...
Continue Reading »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube