Author Archives: สอบภาค ก. ก.พ.

คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่]

ติวสรุปฟรี สอบภาค ก. ก.พ. คืน..หอน ภาค ก. ก.พ. ปี 58

ติวสรุปฟรี สอบภาค ก. ก.พ. คืน..หอน ภาค ก. ก.พ. ปี 58 เหมาะสำหรับผู้ต้องการทบทวน *** ชำระเฉพาะค่าเอกสาร *** สถานที่และผู้สอนแอ๊คกรุ๊ป จัดการให้ฟรี เจาะข้อสอบ “เฉพาะส่วนคำนวณ” อ.คณิตกร (โค้ชกร) อีก 1 คุณภาพ Act Group เหมาะสำหรับ (1) ผู้จะสอบในสน ...
Continue Reading »

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ส.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -19 ส.ค. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามาร ...
Continue Reading »

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ ...
Continue Reading »

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 -31 ส.ค. 2558  หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท)

“การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 -31 ส.ค. 2558  หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท) ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท)ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: 9 ...
Continue Reading »

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -31 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า

“บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 -31 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้า ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขับรถไฟฟ้าระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก ...
Continue Reading »

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ส.ค. 2558  ช่างฝีมือ

“การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ส.ค. 2558  ช่างฝีมือ ตำแหน่ง: ช่างฝีมือระดับการศึกษา: ม.ต้น  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 2ปฏิบัติงานที่: การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** วิธีการสมัครงานลู ...
Continue Reading »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -4 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -4 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 18,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครการสอบภาคความรู้ความสามา ...
Continue Reading »

สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 -27 ส.ค. 2558  สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

“สอบท้องถิ่น อบต.ทรงคะนอง เปิดรับสมัครสอบ 14 -27 ส.ค. 2558  สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง: สอบเปลี่ยนสายงาน หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝายบริหารการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาส ...
Continue Reading »

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -13 ส.ค. 2558  สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) ตำแหน่ง: สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริก ...
Continue Reading »

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 ส.ค. 2558  สอบเลื่อนระดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองบัว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 ส.ค. 2558  สอบเลื่อนระดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตำแหน่ง: สอบเลื่อนระดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ดการสอบภาคความรู้ควา ...
Continue Reading »
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our FeedVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube