ประวัติสถาบันติว แอ๊คกรุ๊ป

ประวัติสถาบัน ACT GROUP

ในปัจจุบันการสอบแข่งขันเพื่อรับการบรรจุ เข้าเป็นข้าราชการ มีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก อาทิเช่น การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการในหน่วยงานหนึ่ง มีอัตราแรกรับเพียง 50-200 คน ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบกว่า 50,000-70,000 คน ทาง สถาบันตระหนักดีว่าการติวอาจเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ท่านที่มีความมุ่งมั่นจะ เป็นข้าราชการในหน่วยงานใดก็ตามจะได้สมความปรารถนา และมีความเท่าเทียมกันในการสอบ เพราะผู้สอบแข่งขันแต่ละท่านอาจมีความแตกต่างกันในด้าน วัยวุฒิ คุณวุฒิ พื้นฐานความรู้ความสามารถ สถานะภาพ และสภาพแวดล้อม ที่บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นว่าแล้วจะติว กับใคร จะฝากความหวังไว้กับสถาบันติวใด แม้กระทั้ง สถาบันแอ๊ค กรุ๊ป ก็ประสบกับคำถามเดียวกัน คือ เป็นใคร มาจากไหน มีต้นสายปลายเหตุ เป็นมาอย่างไร มีสิ่งใดแอบแฝง จึงเปิดติวฟรีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี ในขณะที่อีกหลายสถาบันไม่กล้าทำ หลายครั้งที่เราถูกกล่าวหาว่าเป็นศาลไม่มีเจ้าบ้าง (ในขณะที่ผู้กล่าวหายังไม่มีตัวตนขณะที่มีสถาบันแอ๊คกรุ๊ป บางคนแตกตัวออกมาจากสถาบันก็มี) ไม่มีหัวนอนปลายเท้าบ้าง วันนี้จึงเป็นโอกาสให้ทางสถาบันฯ จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงความเป็นมาเป็นไปของสถาบัน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

ในราวปี พ.ศ. 2535 บางท่านอาจได้รู้จักสถาบันติว ACTIVE GROUP แต่หลายท่านอาจไม่รู้จัก เราเริ่มต้นที่นั่น และใช้ชื่อสถาบันติว “ACTIVE GROUP” โดยในแรกเริ่ม ได้เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา ซึ่งตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 43/1 ติวรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้นิสิต นักศึกษา และได้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม จนต้องใช้พื้นที่ทั้ง 4 ชั้นของอาคารและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อถ่ายทอดสดให้ นศ.ได้ติวอย่างทั่วถึง ต่อมาจึงได้รวบรวมเหล่าคณาจารย์จากสถาบันติวต่างๆ รวมตัวกัน เพื่อจัดติวเตรียมสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่จะติวเฉพาะที่กรุงเทพฯ เท่านั้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงติวรายวิชาปริญญาตรีด้วย ในยุคนั้น การสอบแข่งขันเข้ารับราชการของหลายหน่วยงานที่เราเปิดติวศิษย์ของเราได้รับ การบรรจุแทบทั้งสิ้น สร้างชื่อเสียงมากมาย อย่างผลงานที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็น การสอบของ เทศบาล (ครั้งที่สอบพร้อมกันทั่วประเทศ) สตง. (ยังไม่เป็นองค์กรอิสระ) ปลัดอำเภอ นายร้อยตำรวจ พลตำรวจ สำนักงานข่าวกรอง และอีกหลายๆ หน่วยงาน ถึงขั้นที่มีอาจารย์บางท่านแยกออกไปตั้งสถาบันติวใหม่ขึ้นมาแข่งขันกับเรา

จนกระทั่งหมดอายุสัญญาเช่าอาคาร จึงได้ย้ายอาคารสำนักงาน แต่ยังตั้งคงอยู่ในซอยรามคำแหง 43/1 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “THE winnerWINNER” บริหารงาน และดำเนินการติวโดยทีมคณาจารย์ชุดเดิมยังคงติวรายวิชาของมหาวิทยาลัยราม คำแหง พร้อมกับ ติวเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ เฉพาะที่กรุงเทพฯ เช่นเดิม ซึ่งก็ยังคงประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการติว สรรพากร เตรียมทหาร พลตำรวจ และอีกหลายหน่วยงาน ศิษย์ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการมากมาย กระทั่งสัญญาการเช่าอาคารหมดอายุอีกครั้ง จึงได้ย้ายอาคารสำนักงานมาตั้งอยู่ในซอยข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหัวหมาก และเปิดติวตามนโยบายเดิม และยังคงได้การตอบรับจากศิษย์อย่างดีเยี่ยม แม้จะเปลี่ยนชื่อสถาบันติวอีกครั้งเป็น ACT GROUP หรือ แอ๊คกรุ๊ป ก็ตาม ผลงานการติวในครั้งนั้นที่เด่นๆ น่าจะเป็นการติว สตง. (ครั้งที่เป็นข้อสอบอัตนัย) สำนักงานศาลยุติธรรม และนายร้อยตำรวจ ที่สมาชิกสอบติดเกือบทั้งหมด

จนกระทั่งราวต้นปี พ.ศ. 2545 ได้หมดอายุสัญญาเช่าอาคารอีกครั้ง ทางสถาบันฯ และทีมบริหาร และเหล่าคณาจารย์ จึงได้ยุติการติวไปขณะหนึ่ง

แต่เพียงไม่กี่เดือนถัดมา ก็ได้รับการติดต่อจาก ห้างหุ้นส่วน วีทอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางวีทอลฯ ได้ขอร่วมทุนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้ชื่อสถาบัน แอ๊คกรุ๊ป เช่นเดิม ทีมคณาจารย์ต้องเป็นชุดเดียวกับที่เคยติวที่แอ๊คกรุ๊ปทั้งคณะ และจะต้องดำเนินการโดยทีมบริหารชุดเดิมของแอ๊คกรุ๊ป ร่วมกับทีมบริหารชุดใหม่ของวีทอลฯ เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารงานใหม่ทั้งหมด และจะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายของวีทอลฯ ดังจะได้กล่าวต่อไป ทางคณาจารย์และทีมบริหารของแอ๊คกรุ๊ป จึงได้ทำสัญญาร่วมทุนกับห้างหุ้นส่วน วีทอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ในช่วงปลายปีเดียวกันนั่นเอง

สถาบัน แอ๊คกรุ๊ป จึงถือกำเนิดขึ้นอีกครั้ง โดยมีทีมบริหารเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดติว อบต.สกลนคร เป็นแห่งแรก ตามด้วยนายร้อยตำรวจ ภาค 9 ซึ่งได้จัดคณะอาจารย์ไปติวที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และในครั้งนี้เองเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านปลัดศุภวัฒน์ ที่ช่วยสนับสนุนในทุกๆ ด้าน รวมถึงประสานงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่านช่วยด้วยน้ำใจจริงๆ โดยไม่ขอรับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่สถาบันและ/หรือสมาชิกเสนอให้ จึงทำให้การบรรยายในหลายจังหวัดที่่ผ่านมาเป็นไปโดยราบรื่น และประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง จากการบริหารงานภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ..คือ..นโยบาย” และนโยบายใหม่้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นมีดังนี้

1. ในการเปิดการบรรยายทุกครั้งจะต้อง “ติวฟรี” ก่อนรับสมัครติวคอร์สติวเข้ม หรือคอร์สรับรองผล เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองเข้าฟังการบรรยาย โดยจัดคณะอาจารย์ 1-2 ชุด ไปติวให้ที่จังหวัดที่มีหน่วยงานเปิดรับสมัครสอบ หากมีความจำเป็นอาจใช้จังหวัดใกล้เคียงได้ และต้องแจกเอกสารประกอบการติวฟรีให้ผู้สนใจทุกชุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสถาบันแอ๊คกรุ๊ป และวีทอลฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ การจัดเตรียมคณาจารย์ และเอกสารประกอบการบรรยายฟรีเองทั้งสิ้น

2. ในการบรรยายคอร์สติวเข้ม ถ้ามีปริมาณผู้สนใจมาก ต้องเปิดศูนย์ติว ในจังหวัดอื่นที่มิได้เปิดสอบเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย และจัดทีมคณาจารย์ไปติวที่จังหวัดนั้นๆ เอกสารแจกฟรีทุกชุด

3. คอร์สไปรษณีย์ แต่ละหลักสูตร จะต้องแยกชุดไม่ใช้ชุดเดียวกันทุกหลักสูตร และจัดส่ง VCD หรือ DVD พร้อมเอกสารประกอบการบรรยายครบทุกชุดในแต่ละหลักสูตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกับผู้สมัครติว

4. ต้องจัดติวคอร์ส “คืน..หอน” ก่อนสอบ 1 วัน ณ จังหวัดที่เปิดสอบ หรือดำเนินการสอบ เพื่อลดความตึงเครียดในการเดินทางของสมาชิก จะได้พร้อมที่สุดในการสอบวันถัดไป และคอร์ส “คืน..หอน” นี้จะติวให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกที่เคยติวคอร์สรับรองผล หรือคอร์สไปรษณีย์มาก่อนเท่านั้น

5. และเพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จะต้องจัดให้มีการรับรองผล ดังนี้

– คอร์สติวเข้ม ให้สิทธิเข้าติวในคอร์สติวเข้ม 3 วัน ในหลักสูตร ครู-อบต. อบจ. เทศบาล ได้อีก 1-2 สนามสอม (1-2 คอร์ส)*

– คอร์สไปรษณีย์ ให้สิทธิเข้าติวในคอร์สติวเข้ม 3 วัน ในหลักสูตร ครู-อบต. อบจ. เทศบาล ได้อีก 2-3 สนามสอม (2-3 คอร์ส)* * หากเป็นการสอบครั้งเดียวกัน แต่ทางสถาบันฯ เปิดศูนย์สอบหลายจังหวัด สิทธิรับรองผลเพียง 1 คอร์ส หรือ 1 สนามสอบ เช่น การเปิดสอบ อบต.จ.สระแก้ว สถาบันฯ เปิดศูนย์ติวที่จังหวัดสระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี เช่นนี้ผู้สมัครสอบ อบต. จ.สุพรรณบุรี ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ติวได้ทั้งที่จังหวัดสระแก้ว หรือจังหวัดปราจีนบุรี ได้ทั้ง 2 จังหวัด และจะนับสิทธิ์รับรองผล เพียง 1 คอร์ส หรือ 1 สนามสอบ เพราะ จ.ปราจีนบุรี มิได้เป็นหน่วยงานจัดสอบในครั้งนี้

6. ในการบรรยายทุกครั้ง คณะอาจารย์ที่รับผิดชอบการติว จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ในหน่วยงานหรือสังกัดอื่นๆ และแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสอบ รวมถึงเทคนิควิธีการโอน การย้าย การปฏิบัติราชการ การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ ในกรณีที่ผู้สมัครบางท่านอาจยังรับราชการอยู่ ให้สมาชิกที่เข้ารับฟังการบรรยายได้ทราบโดยทั่วกัน

จวบจนทุกวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 17 ของการติวเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สถาบันติว แอ๊คกรุ๊ป ภายใต้การบริหารงานของห้างหุ้นส่วน วีทอล เอดดูเคชั่น จำกัด ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ ACTIVE GROUP หรือ THE WINNER และแม้กระทั่ง แอ๊คกรุ๊ป เดิม ไม่เคยทำได้มาก่อน ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั่วทั้งประเทศ มีสมาชิกมากมายกระจายทั่วทุกภูมิภาค ได้รับคำขอบคุณทั้งน้ำตาุ ของขวัญ และน้ำใจจากศิษย์ ที่ได้รับการบรรจุและแม้ไม่ได้รับการบรรจุ ก็ยังคงติดตามการบรรยายของแอ๊คกรุ๊ปด้วยดีเสมอมา

ในนามของทีมงานและเหล่าคณาจารย์ สถาบัน แอ๊คกรุ๊ป และห้างหุ้นส่วน วีทอลฯ จำกัด ขอขอบคุณในน้ำใจอันดีของศิษย์ทุกท่าน และขอสัญญาว่าจะพัฒนา และสรรหาสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอให้แก่ศิษย์ทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจ ให้เราได้เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของท่าน เพราะความสำเร็จของพวกท่านคือความภาุคภูมิใจของเรา.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสถาบัน หรือการติว โทร. 01-445-1423,01-362-9602,089-8167804