ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556

เขียนโดย สอบภาค ก. ก.พ. on . ในหมวด เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป

Shortlink:


หลายท่านที่กำลังจดจ่อกับการสอบ ท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดสอบแทน ขณะนี้ข่าวอัพเดตล่าสุด มาถึงขั้นตอน "การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)"

ผล การสำรวจอัตราว่าง และความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ปรากฎว่า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 มีตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง 1,761 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 มีตำแหน่งว่าง 33 ตำแหน่ง 3,651 อัตราสอบท้องถิ่น 2556

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มีตำแหน่งว่าง 37 ตำแหน่ง 2,498 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รวม 98 ตำแหน่ง  7,911 อัตรา

ข้อ กฎหมาย ข้อ 6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วยสอบท้องถิ่น 2556

 1. ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
 2. ผู้แทน ก.พ. ที่ ก.พ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
 3. ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
 4. เลขาธิการ ก.พ. หรือ ผู้แทนสอบท้องถิ่น 2556
 5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. อธิบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันสอบท้องถิ่น 2556
 7. ให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

 1. กำหนด ระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
 2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชี ภาค/เขต
 4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอำนวยการตามที่เห็นสมควร
 5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

(ขอบคุณข้อมูลจากปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางนา)

บาง แห่งก็คาดการณ์กันไป ตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น มกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เมษายนเป็นระยะเวลาคาดการแบบคิดเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่า เพราะดูจากหลายอย่างที่ยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการประสานงาน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วง กรกฎาคม หรือเปล่า อย่างไรก็คงไม่เกินปีนี้แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะผลัด วันประกันพรุ่งในการเตรียมสอบนะครับ เพราะไม่ว่าจะประกาศรับสมัครสอบเมื่อไรมาถึงตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมไม่ต่ำ กว่า 80% ทั้งภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น เพราะเตือนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นการทบทวน+อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม และเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมครับ  อย่างไรก็ดีสำหรับท่านที่เตรียมพร้อมแล้วหรือยังไม่เตรียมพร้อมอะไรเลย มาถึงตอนนี้ผมคิดว่าคอร์สติวทางไปรษณีย์ของแอ๊คกรุ๊ปอาจจะช่วยย่นระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบได้อย่างไรก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ รายละเอียดคลิกที่นี่ นะครับ :)สอบท้องถิ่น 2556

 

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

คลิปติวฟรี สอบท้องถิ่น 2555 ภาค ก. สอบท้องถิ่น ภาค ข.

Related posts:

ติวสรุปก่อนสอบ ภาค ก. สอบ กทม 2/2555 สำหรับทุกระดับ ทุกตำแหน่ง สอบ กทม
ความคืบหน้า..สอบท้องถิ่น (ยากระตุ้นความขยัน??)
ติวทางไปรษณีย์ สอบท้องถิ่น ภาค ข. (วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
สอบศุลกากร 2556 “เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน” ภาค ข.
ความคืบหน้า สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ไม่ทัน 18 พ.ย. 2556 รอ อ.สถ.ลงนาม TOR
อัตราว่างและสาขาวิชาเอกแต่ละศูนย์สอบตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สอบท้องถิ่น 2556
กรมที่ดิน ขยายวันปิดรับสมัครสอบถึง 15 ม.ค. 2557
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยภาค ก. ก.พ. ยุค AEC โดย อ.วันนรัตน์

Tags: , , , , , ,

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our FeedVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube